Ανοίξτε και διαβάστε τα παρακάτω:

1) Δημιουρία Χρηστών

2) Μαζική αποστολή Email

3) Εγκατάσταση ImageSizer

4) Προσθήκη Social Buttons

 

Βοηθητικά Αρχεία

Imager.zip

JINC.zip

Social.zip

 

Βίντεο Καθοδήγησης

 

Δημιουργία Χρηστών

Μαζική αποστολή Email

Εγκατάσταση ImageSizer

Προσθήκη Social Buttons

Joomla Template: by JoomlaShack