Ανοίξτε και διαβάστε τα παρακάτω:

1) Εμφάνιση του Joomla και Πρότυπα - Εύρεση Προτύπου

2) Εμφάνιση του Joomla και Πρότυπα - Εγκατάσταση Προτύπου

3) Εμφάνιση του Joomla και Πρότυπα - Παραμετροποίηση Προτύπου

4) Λίγα λόγια για το FTP

 

Βοηθητικά Αρχεία

Template.zip

 

Βίντεο Καθοδήγησης

 

Εύρεση Προτύπου

Εγκατάσταση Προτύπου

 

Παραμετροποίηση Προτύπου

 FTP

 

 

Joomla Template: by JoomlaShack