Ανοίξτε και διαβάστε τα παρακάτω:

1) Λίγα Λόγια για το Joomla

2) Πρώτη Επαφή με το Joomla

3) Πρώτες Εργασίες στο Joomla

α) Εγκατάσταση Γλώσσας

β) Εγκατάσταση Ενημερώσεων

 

Βοηθητικά Αρχεία

Goodies.zip

 

Βίντεο Καθοδήγησης

 

Εγκατάσταση Γλώσσας

 

 

Εγκατάσταση Ενημερώσεων

 

Joomla Template: by JoomlaShack